Het laatste nieuws uit Nederland met 5 nieuwsbronnen in de categorie Overheid
Google
 
Web www.laatstenieuws.info
Laatstenieuws.info geeft het laatste nieuws van 161 nieuwsbronnen uit Nederland en Belgie.
Nederland: OVERHEID nieuws 18-06-2018 17:00:40
Dannenberg: ‘Veel beweging in fraudeonderzoek en handhavin
‘Aso-wet’ in eerste jaar nog weinig gebruikt
Ministerie werkt aan terugleversubsidie voor huishoudens
Kabinet: meer hulp om oudere thuis te laten wonen
‘Effecten digitalisering juist lokaal merkbaar’
Motorclub Satudarah verboden
Vervuiler de klos bij nieuwe opzet waterheffingen
SZW onderzoekt grenzen bijstandcontrole
Gasberaad boycot hoorzitting Kamer
Bollenstreek draait bezuiniging terug na terechtwijzing
Kabinet kondigt compensatieregeling voor gedupeerde ondernem
Geen naheffing bij verhoging btw-tarief
Staatssecretaris Snel zet zich in voor btw-koepelvrijstellin
Samenwerking Nederland en Duitsland van belang voor toekomst
Bezwaar maken tegen box 3-heffing 2017
Benoemingen en herbenoemingen bij AFM en DNB
Europees akkoord over strengere eisen voor banken
Overheidsfinanciën staan er onverminderd goed voor in 2018
Oplossing voor ontvangers getto-uitkering
Financieel Jaarverslag 2017: voor het 2e jaar op rij een beg
Minister-president Rutte bezoekt president Trump in Washingt
Minister-president Rutte spreekt op investeringsconferentie
De asielinstroom van week 24 bedroeg ongeveer 500
Per 1 januari 2019 vervallen heel kleine pensioenen
340 miljoen voor thuiswonende ouderen: zelfstandig oud worde
Kabinet presenteert visie op gevangenisstraf: “Gedetineerd
Kabinet: Nederland dé digitale koploper van Europa
Terugleversubsidie gaat salderingsregeling vervangen
Kabinet: wijziging Postwet om bezorging betaalbaar en betrou
Meer ruimte voor regionale initiatieven in mbo
Rijksoverheid.nl - Nieuwsberichten van Ministerie van Binnen
Stemmen gemakkelijker en transparanter
Kabinet: merkbaar minder drempels voor mensen met een beperk
Bezoek staatssecretaris Knops aan Estland over digitaliserin
Ministerraad stemt in met wetsvoorstel digitale overheid
Benoeming bij Raad van State
Benoeming directeur-generaal Rijksbegroting bij Financiën
Wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers in consultat
Benoeming directeur-generaal RIVM bij het ministerie van Vol
Huursector slaat de handen ineen voor goed verhuurderschap
Per 1 januari 2019 vervallen heel kleine pensioenen
Aanpak krapte op de arbeidsmarkt
Meer verlof voor partner
Kabinet: merkbaar minder drempels voor mensen met een beperk
Koolmees wil meer vrouwen en jongeren in pensioenbesturen
Opvang van kinderen gaat ouders minder geld kosten
Internetconsultatie invoering persoonsregisters (Arbobesluit
Benoeming lid raad van bestuur UWV
Pensioenoverzicht gaat ook mee- en tegenvallers tonen
Normenbrief 1 juli 2018 - informatie voor gemeenten