Het laatste nieuws uit Nederland met 5 nieuwsbronnen in de categorie Overheid
Google
 
Web www.laatstenieuws.info
Laatstenieuws.info geeft het laatste nieuws van 175 nieuwsbronnen uit Nederland en Belgie.
Nederland: OVERHEID nieuws 20-02-2018 08:00:55
Raadslid mag geen kwaad spreken over eigen gemeente
Generatiepact in gevaar door beleidswijziging
Quotumregeling banenafspraak wordt aangepast
Lucht in Rotterdam schoner en gezonder
Gemeente Brunssum beslist over lot wethouder Palmen
Aanpak radicalisering in Amsterdam haperde
Lek legt gevoelige gegevens Goudse ambtenaren bloot
21 gemeenten krijgen meer raadszetels
Experimentenwet gemeenten van de baan
65 euro per inwoner gaat naar sport
Onderzoek wijst uit dat aanpassing afgifte rulings nodig is
Internetconsultatie wetsvoorstel Invest-NL van start
Ondersteuning bij belastingaangifte in bibliotheken en buurt
Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 januari 2020
Onderhandelingen belastingverdragen in 2018
Hoekstra: provisieverbod is effectief
Grote controle op De Moerputten
Beleggers beter beschermd met invoering MiFID II
Belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2018
Kabinet maakt werk van aanpak belastingontwijking met multil
Herinnering: indiening Beeld van de Uitvoering moet voor 1 m
De asielinstroom van week 7 bedroeg ongeveer 500
Minister-president stelt vlaginstructie vast vanwege uitvaar
Internetconsultatie over wijziging van het formaat accijnsze
Voor meer kinderen een plek op school
Ministeries JenV en BZK varen samen tijdens Pride Amsterdam
Experimentenwet niet nodig voor experimenteerruimte gemeente
Meer samenwerking betekent sterkere regio’s
Onderzoek wijst uit dat aanpassing afgifte rulings nodig is
Transvision wint aanbesteding Valysvervoer
Rijksoverheid.nl - Nieuwsberichten van Ministerie van Binnen
Experimentenwet niet nodig voor experimenteerruimte gemeente
Meer samenwerking betekent sterkere regio’s
Interbestuurlijk programma: extra geld naar maatschappelijke
Doelen Energieakkoord binnen bereik
Regeringscommissaris Sint Eustatius beëdigd
Staten-Generaal unaniem akkoord met ingrijpen Sint Eustatius
Regering grijpt in op Sint Eustatius
Wettelijke plicht: websites en apps van overheid toegankelij
Buitenlandse financiering politieke partijen aan banden
Herinnering: indiening Beeld van de Uitvoering moet voor 1 m
Quotum arbeidsbeperkten kan worden gedeactiveerd bij halen b
Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 januari 2020
Advieslijn helpt jeugdprofessionals bij vragen over extremis
Ambachtsacademie voor werkloze 50plussers
Ruim baan voor ambitie, ook met een arbeidsbeperking
Koolmees pakt wachttijden inburgeringsexamens aan
Beter inzicht in pensioen
Directie moet in gesprek met OR over topbeloningen
Benoeming plaatsvervangend secretaris-generaal bij Sociale Z